Skočiť na hlavný obsah

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľ projektu DUCHFUJARY.SK a dodávateľ tovaru objednaného na doméne DUCHFUJARY.SK (predajca):

 

Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Majakovského 4485/1
036 01 Martin
IČO: 33303746
DIČ: 1032757286
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Nie je platcom DPH
Okresný úrad Martin
Číslo živnostenského registra: 611-6399

 


Nákup cez internet (bez kamennej predajne)

Platba vopred na účet, alebo v hotovosti v Martine (potrebné dohodnúť vopred)

Možné prevzatie osobne v Martine

 

Nákupom v tomto internetovom obchode klient (zákazník, spotrebiteľ) súhlasí (súhlas vyjadruje pri objednávke, inak nie je možné tovar objednať) so všetkými nižšie uvedenými obchodnými podmienkami:

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi dodávateľom a klientom.
1.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne vykonať zmeny obchodných podmienok zverejnením na tejto stránke.
1.3. Táto dohoda má prednosť pred inými dokumentmi.

Internetový obchod
2.1. Internetový obchod je určený predaj tovaru cez internet.
2.2. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za spoľahlivosť informácií poskytnutých klientom pri objednávke.

Klient (zákazník, spotrebiteľ)
3.1. Klient je občan, ktorý v internetovom obchode vydal príkaz na nákup v súlade s obchodnými podmienkami.
3.2. Klient nesie zodpovednosť za spoľahlivosť údajov poskytnutých pri objednávke.

Prístup k informáciám o klientovi
4.1. Informácie poskytnuté klientom pri objednávke sú dôverné.
4.2. Internetový obchod využíva údaje o klientovi výlučne na účely zrealizovania objednávky vykonanej na doméne DUCHFUJARY.SK.

Zmluva o kúpe a predaji
5.1. Klient je pri objednávke povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie.
5.2. Vôľa klienta sa vykonáva prostredníctvom zadania zodpovedajúcich údajov do objednávkového formulára v internetovom obchode a prijatí verejnej ponuky internetového obchodu (t.j. platba zo strany klienta na základe ním vystavenej objednávky).

Všeobecné ustanovenia
1.1. Táto dohoda je verejná ponuka a obsahuje všetky základné podmienky kúpy a predaja prostredníctvom internetového obchodu.
1.2. V prípade prijatia podmienok tejto dohody (t.j. verejnej ponuky internetového obchodu), sa stáva návštevník stránok klientom. Prijatie znamená, že klient objednávku uhradil v 100% miere.

Termíny a definície
2.1. „Tovar“ - výrobok ponúkaný na predaj v internetovom obchode na doméne DUCHFUJARY.SK.
2.2. „Internetový obchod“ - miesto predávajúceho určené na uzatváranie zmlúv nákupu a predaja na základe oboznámenia sa klienta s ponukou prostredníctvom internetu.

Podmienky dohody
3.1. Predávajúci sa zaväzuje previesť do vlastníctva klienta uhradený tovar, a klient sa zaväzuje prevziať tovar v súlade s dohodou a obchodnými podmienkami.

Spôsob objednávky a doručenia
4.1. Celková suma objednávky sa skladá z ceny tovaru uvedenej v internetovom obchode, poštovného a balného.
4.2. Klient zaplatí objednávku vopred na účet predajcu, alebo v hotovosti v Martine (potrebné dohodnúť vopred).
4.3. Celkový termín dodania tovaru závisí od dostupnosti (klient o nej bude informovaný e-mailom).
4.4. Tovar bude dodaný na adresu uvedenú klientom pri objednávke.
4.5. Tovar je možné prevziať i osobne v Martine (poštovné sa neplatí).

Pri prvom nákupe v internetovom obchode na doméne DUCHFUJARY.SK je potrebné vyplniť formulár, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky. O vytvorení účtu budete informovaný mailom, ktorý obsahuje Vaše užívateľské meno a heslo. Pridelené meno a heslo si môžete zmeniť. Tovar bude poslaný na adresu zadanú pri registrácii. Ak chcete aby bol tovar doručený na inú adresu, zadajte ju. Registrácia v internetovom obchode musí obsahovať pravdivé údaje potrebné pre vybavenie objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb tu uvádzané sú konečné. Prípadné akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Objednávanie tovaru

V úvodnej časti internetového obchodu si vyberte kategóriu tovaru, ktorý chcete nakupovať. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s nápisom „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do virtuálneho nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. informujeme o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné plnenie služby.

Spôsob platby a dodania tovaru

● Platba vopred na účet – možné prevzatie osobne v Martine (záujem sa vpisuje do poznámky pri objednávke)

Mailom pošleme Výzvu k platbe so všetkými potrebnými údajmi.

Faktúru ako daňový doklad posielame e-mailom alebo dodáme pri prevzatí tovaru.

● Platba v hotovosti v Martine – možné prevzatie osobne v Martine (záujem sa vpisuje do poznámky pri objednávke)

Doklad o úhrade posielame e-mailom alebo ako bloček, podľa želania klienta.

Tovar posielame poštou, alebo kuriérom, formou listu či balíku. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode so zákazníkom. Ak nie je uvedené inak, k cene tovaru sa pripočítava poštovné a balné druhu a formy zásielky. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 17 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodaciu poštu aj nás.

Poštovné a balné

1. Poštovné je podľa platného cenníka 123Kurier, s. r. o. « (Balné závisí od druhu zásielky)
2. Poštovné je podľa platného cenníka Slovenskej pošty « (Balné závisí od druhu zásielky)
 

Záručná doba a reklamácia tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Nenesieme zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom

Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu duchfujary@gmail.com. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade uznanej reklamácie sa vracia kúpna cena za tovar.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás o tom informujte (kontakt) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Podmienkou je však vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar objednaný na doméne DUCHFUJARY.SK môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade, že je tovar mechanicky poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí zákazník. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Kedy klient (zákazník, spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy

Je to v prípade rozbaleného CD, DVD a kníh (zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil).

Takisto pri tzv. digitálnom downloade (napríklad ONLINE video, audio súbory mp3, video súbory mp4, či ebooky pdf) teda pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

A tiež v prípade ONLINE výukových lekcií, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ, Majakovského 4485/1, 036 01 Martin

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ...............................................................................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) ...............................................................................

- Dátum ...............................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ i predávajúci sa v plnej miere riadia zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

 

Prevádzkovateľ i predávajúci si vyhradzujú právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru hackerským útokom.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.

 

Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

Vybavením reklamácie je ukončené reklamačné konanie, ktoré môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:

 

1. opravou výrobku – ak to nie je možné potom

 

2. výmenou výrobku za nový

 

3. vrátením peňazí

 

4. poskytnutím zľavy (či sa použije spôsob 2, 3 alebo 4 si určí spotrebiteľ)

 

5. zamietnutím reklamácie.

 

Špecifiká elektronického obchodu (aj zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov):

 

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

 

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

 

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

 

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona, ktorý mu odovzdal predávajúci.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

 

Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.

 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Žiadosť o nápravu

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: duchfujary@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na doméne DUCHFUJARY.SK, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy korešpondovať s jeho stanoviskom.

Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na doméne DUCHFUJARY.SK porušené, ›› ozvite sa prosím, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Používaním e-shopu na doméne DUCHFUJARY.SK vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 22. 9. 2021.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39, email: za@soi.sk