Skočiť na hlavný obsah

Škola hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku (ZOŠIT A5)

Tento A5 zošit Vám ukáže, ako preniknúť do tajomstva píšťalkových tónov..

Šikovný menší formát, noty sú trochu menšie, ale čitateľné pre tých, čo majú dobré oči.

V tejto škole sú zúročené celoživotné vedomosti a skúsenosti hráča, výrobcu a pedagóga Dušana Holíka

Táto škola je určená pre žiakov – začiatočníkov. Je to vlastne súhrn jednotlivých cvičení a slovenských ľudových piesní, ktoré podľa mojich skúseností zvládne každý, kto má trochu pevnej vôle. Šesťdierková píšťala je hudobný nástroj oveľa jednoduchší ako zobcová flauta z viacerých dôvodov. Má hlavne menej bočných hmatových otvorov, základnej stupnici je v oboch oktávach ten istý prstoklad a mení sa len intenzita dychu a pritom skrýva vo svojej jednoduchosti značné technické možnosti. Kombináciou hmatov sa dá zahrať na jednej píšťalke až niekoľko durových, či molových stupníc, samozrejmosťou je lyrická a mixolydická stupnica a pomerne čisto sa dá zvládnuť aj chromatický tónový rad. Cvičenia a piesne sú písané v stupnici G dur, nakoľko toto ladenie je na Slovensku medzi píšťalkármi najviac rozšírené.

4,00 €
Kategória
Podobný tovar
Cena
4,00 €
6

 

Vyučovanie ešte viac zjednoduší Píšťalkový spevník DVD ONLINE pre potreby výuky. Nájdete na ňom všetky cvičenia a pesničky tejto školy hry v notách i s detailom na ruky hráča vo videu: ›› https://duchfujary.sk/skoly-hry/ucitel-pistalocka