Skočiť na hlavný obsah

Škola hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku (ZOŠIT A4)

Tento A4 zošit Vám ukáže, ako preniknúť do tajomstva píšťalkových tónov..

V tejto škole sú zúročené celoživotné vedomosti a skúsenosti hráča, výrobcu a pedagóga Dušana Holíka

Táto škola je určená pre žiakov – začiatočníkov. Je to vlastne súhrn jednotlivých cvičení a slovenských ľudových piesní, ktoré podľa mojich skúseností zvládne každý, kto má trochu pevnej vôle. Šesťdierková píšťala je hudobný nástroj oveľa jednoduchší ako zobcová flauta z viacerých dôvodov. Má hlavne menej bočných hmatových otvorov, základnej stupnici je v oboch oktávach ten istý prstoklad a mení sa len intenzita dychu a pritom skrýva vo svojej jednoduchosti značné technické možnosti. Kombináciou hmatov sa dá zahrať na jednej píšťalke až niekoľko durových, či molových stupníc, samozrejmosťou je lyrická a mixolydická stupnica a pomerne čisto sa dá zvládnuť aj chromatický tónový rad. Cvičenia a piesne sú písané v stupnici G dur, nakoľko toto ladenie je na Slovensku medzi píšťalkármi najviac rozšírené.

6,00 €
Kategória
Podobný tovar
Cena
6,00 €
6

 

Vyučovanie ešte viac zjednoduší Píšťalkový spevník DVD ONLINE pre potreby výuky. Nájdete na ňom všetky cvičenia a pesničky tejto školy hry v notách i s detailom na ruky hráča vo videu: ›› https://duchfujary.sk/skoly-hry/ucitel-pistalocka